Sold out

Pollen No2 - Bofellesskap

100,00 kr

Intervjuer om kollektive boformer med Jan Bojer Vindheim, Lange Eng, Dick Urban Vestbro, Dorte Mandrup, Studenthjemmet, Färdknäppen, Ormsundveien 14, Friis Gate 6, Bård Isdahl, Tore Lange og Svanholm Gods.
Artikler av Arild Eriksen, Gaute Brockmann og Joakim Skajaa,

Redaktører: Arild Eriksen, Joakim Skajaa
23 sider
Tabloidformat
Forside: Clara Terne
Illustrasjoner: Mathew Borrett, Jan Håkon Robson og STine Belden Røed.