Metodar for Nordøyane

250,00 kr

Utgivelsen Metodar for Nordøyane er en samtale mellom kunstnere, forskere, og lokale krefter om ressurser og utfordringer i Distrikts-Norge. Kunstnerne Arild Eriksen, Sabine Popp, Terese Longva, Hild Borchgrevink og Harald Dyrkorn bidrar med tekster. Boken er utgitt med støtte fra KORO - Kunst i offentlig rom.

Design: Part
Opplag: 200
Trykk: Nilz & Otto

1 of 2